KUULUTUS
 
MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus kuulutab välja konkursi
JUHATUSE LIIKME leidmiseks.
Juhatuse liikme ülesanne on koostöös Jõgevamaa omavalitsuste, riigi ja koostööpartneritega korraldada ja arendada ühistransporti Jõgeva maakonnas.
Sobiv kandidaat on avatud suhtlusstiiliga koostöösuhteid loov ja hea terviktaju, analüüsi ning planeerimisoskusega, initsiatiivikas ja innovaatiline.
Sobival kandidaadil on:
- kõrgharidus
- strateegilise planeerimise, finantsplaneerimise ning eelarvestamise oskus
- riigihangete korraldamise kogemus
- pingetaluvus
- kasuks tulevad kogemused logistikavaldkonnas.
 
Kandideerimiseks on vaja esitada:
-  avaldus koos palgasooviga
-  CV
- visioon
Juhatuse liikme leping on tähtajaline ja sõlmitakse 5 aastaks.
Lisaküsimustega palume pöörduda Heldur Lääne poole, mob 529 0469; e-post Heldur[at]uhistransport.ee
Sooviavaldused saata hiljemalt 15.maiks 2021 e-postiaadressil maimu[at]jaek.ee.

Olete MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse kodulehel. Selle eesmärgiks on hoida Jõgevamaa ühistranspordi kasutajaid kursis vanemate ja uuemate tegevustega maakonna ühistranspordi valdkonnas.Teated, küsimused ja info: heldur[at]uhistransport.ee ja ege-grete[at]uhistransport.ee ning telefonil 529 0469.


Tasuta transport maakonnas

Kuna antud teema on väga pingeliselt arenev, siis ka praegu ei ole kõik tõed lõplikud, aga esimesi kokkuvõtteid saab teha.

Tasuta transport kehtestatakse meie maakonnas keskuse üldkoosoleku otsusega. See tähendab, et meie pädevus on maakond ja kehtib kõigile reisijatele. Bussid saavad erimärgistuse liini sildile, kus on viide tasuta sõitmisele. Seda siis selleks, et reisija suudaks eristada tasuta ja tasuga busse. Milline täpselt on märgistus selgub hiljem.

Tasuta transporti ei tasu nõuda kommertsliinidelt. Esmajoones kaugliinidelt.

Sõidu peab registreerima. Selleks sobib senini kasutatav kaart, bussijuhi käest ostetav kaart ja omalt poolt teen kõik selleks, et ka paberpileti võimalus jääks, aga kindel on see, et valideerimine on vajalik.

Kuna meie naabermaakonnad, Viljandimaa, Järvamaa, Tartumaa, Ida-Virumaa, on valinud sama tee, siis nende maakondade liinid mis ületavad maakonna piire meie poole on tasuta ja vastupidi. Erand on Lääne-Virumaa, aga nendega meie liinid ei kattu.

Mis puutub liinivõrgu tihendamisse, siis tõesti on selleks lisaraha, aga see teema on tasuta transpordist eraldiseisev. Igaks juhuks liine ei teki ja täituvust jälgitakse ilmselt seda teravamini. Jutt saab esmajärjekorras olla sellest, et olemasolevad liinid saavad tänu tasuta sõidule suurema koormuse.

Omalt poolt tegeleme ka haldusreformijärgsete liinini vajadustega ja see on veel kolmas teema mis samuti ei puutu antud tasuta sõitu. Palun neil vahet teha, sest kui on käsil suured muutused, siis targem on lahendada asju ükshaaval mitte ühte potti panna.

Maanteeameti peadirektori käskkirja poolt määratud piletihind kehtib kuni 31.12.2018 ja kui järgnevatel aastatel eraldatakse riigi eelarvest piletitulu asendamiseks riigieelarvelisi vahendeid, siis jäävad „0“ väärtuses piletihinnad kehtima ka edaspidi.
 

Koolivaheaegade all mõeldakse alates 01.01.2018 ainult suvevaheaega, talvistel vaheaegadel sõidetakse tööpäevase graafiku alusel. Järgneval lingil rohkem informatsiooni: 
www.vooremaa.ee/maakonnaliinid-soidavad-ka-talvistel-koolivaheaegadel-nagu-tavapaevadel/
Hea reisija, teadmiseks Sullle! Sõiduvõimalused ümberistumisega Jõgeval marsruudil Mustvee - Tallinn - Mustvee.

Mustvee - Jõgeva
Buss Mustvee - Jõgeva
Liin 220 kell 6:30-7:40, käigus E-L, v.a. riigipühadel
Rong Jõgeva-Tallinn väljumine kell 8:01
Buss Mustvee - Jõgeva
Liin 188 kell 6:50-8:27, käigus E-R, v.a. riigipühadel
Liin 205 kell 7:25-8:20, käigus E-R, v.a. riigipühadel
Rong Jõgeva-Tallinn väljumine kell 9:15

Buss Mustvee - Jõgeva
Liin 208 kell 14:35-15:33, käigus E-R, v.a. riigipühadel. Liin on käigus koolivaheajal.
Liin 214 kell 14:35-15:33, käigus L, v.a. riigipühadel
Rong Jõgeva-Tallinn väljumine kell 16:04

Buss Mustvee - Jõgeva
Liin 203 kell 18:10-18:54, käigus E-L, v.a riigipühadel.
Rong Jõgeva-Tallinn väljumine kell 19:26
 
Jõgeva - Mustvee
Rong Tallinn-Jõgeva 6:16-8:01
Buss Jõgeva - Mustvee
Liin 219 kell 8:10-9:05, käigus L, v.a. riigipühadel. Liin on käigus 01.05-30.09
Liin 211 kell 8:10-9:36, käigus E-R, v.a. riigipühadel
Liin 197 kell 8:10-9:05, käigus L, v.a. riigipühadel. Liin on käigus 01.10-30.04
*Bussid ootavad rongide saabumise ära!
Rong Tallinn-Jõgeva 9:40-11:07
Buss Jõgeva - Mustvee
Liin 185 kell 12:05-13:42, käigus E-L, v.a. riigipühadel
Rong Tallinn-Jõgeva 15:20-16:49
Buss Jõgeva - Mustvee
Liin 210 kell 17:10-18:06, käigus E-R, v.a. riigipühadel
Rong Tallinn-Jõgeva 17:43-19:11
Buss Jõgeva - Mustvee
Liin 201 kell 19:20-20:00, käigus L P ja riigipühadel juhul, kui riigipühale järgneb tööpäev
Liin 210 kell 19:20-20:20, käigus E-R, v.a. riigipühadel