Olete MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse kodulehel. Selle eesmärgiks on hoida Jõgevamaa ühistranspordi kasutajaid kursis vanemate ja uuemate tegevustega maakonna ühistranspordi valdkonnas.
Uuringud on näidanud, et maakonnaliine kasutab järjepidevalt üle kümne protsendi elanikest ja veidi rohkem kui pooled õpilastest. Pole just suur osa jõgevamaa elanikkonnast. Sellele vaatamata on ühistransport väga oluline tema kasutajale. Hoiame siis kokku ja oleme asjalikud oma transpordiprobleemide lahendamisel, abivahendiks käesolev koduleht.

MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus on asutatud 18.oktoobril 2005.a. Asutajateks kaksteist maakonna omavalitsust ja riigi esindajana Jõgeva Maavalitsus. Eesmärgiks korraldada maakonna ühistransporti, sealhulgas õpilastransporti ja selleks suunatud tegevused.
 
Meeldivat reisi Jõgevamaal

 -alates 1.novembrist 2011 on bussipileti miinimumhinnaks 0,65€, maksimumhinnaks 3€, ja sõidukilomeetri tariifiks 0,06€ sõidukilomeetri eest