Uuringud on näidanud, et maakonnaliine kasutab järjepidevalt üle kümne protsendi elanikest ja veidi rohkem kui pooled õpilastest. Pole just suur osa jõgevamaa elanikkonnast. Sellele vaatamata on ühistransport väga oluline tema kasutajale. Hoiame siis kokku ja oleme asjalikud oma transpordiprobleemide lahendamisel. 

Jõgevamaa elanike liikumisuuring 2009

Oleme jätkuvalt püüdnud teada saada meie reisijate liikumisvõimaluste kohta. Samas on meie korraldatud ja liikumisuuringuga saadud andmete kogumisel erinevus. Kui uuringu jaoks oli määratletud valimik leibkondasid, kindel metoodika, siis küsitlused on koostatud vabatahtlike vastuste alusel. See tähendab, et küsitluse vastajatel on enam esindatud isiklik hetke meelsus. Sellest hoolimata saab jälgida üldisemaid trende ja neid võrrelda.

Uuring 2013

Uuring 2017

Kassaaparaadid

Avalik liinivedu